Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 987/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brodnicy z 2016-07-29

I C 774/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 1 marca 2016

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, przeniesienie portfeli, umowa przeniesienia, sekurytyzacyjny fundusz, wyciąg, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przeniesienie portfeli, bank, umowa przeniesienia, dokument transakcyjny, dochodzona wierzytelność, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, skuteczne nabycie, aport, wyciąg, wyciąg z elektronicznego załącznika, wierzytelność wchodząca w skład, wykaz wierzytelności, załącznik do umowy sprzedaży, przelew, kserokopia wyciągu, wyciąg z umowy, umowa dodatkowa, pożyczka
Zobacz»

I C 713/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Jaśle

Data orzeczenia: 14 lipca 2016

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

przeniesienie portfeli, umowa przeniesienia, sekurytyzacyjny fundusz, przelew, pierwotny wierzyciel, nabycie wierzytelności, wyciąg
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • przeniesienie portfeli, umowa przeniesienia, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wykaz wierzytelności, przelew, załącznik do aneksu, zgodność kopii, skuteczne nabycie wierzytelności, jasło, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, komandytariusz, bank, klauzula wykonalności, nabycie wierzytelności, umowa ramowa, termin przedawnienia, wyciąg
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 43%

Wspólna treść

wierzytelność, wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz, odsetki umowne, czterokrotność stopy, przelew, umowa, wyrok zaoczny, pozew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, czterokrotność stopy, przelew, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero
Zobacz»

I C 1/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 marca 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, cedent, przelew, sekurytyzacyjny fundusz, wyciąg, wyrok zaoczny, dotychczasowy wierzyciel, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, cedent, przelew, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, zbywca, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, podstawowy wynik, wyciąg z elektronicznego załącznika, umowa, załącznik do umowy cesji, wynik przelewu wierzytelności, wydruk, twierdzenie powoda o okolicznościach
Zobacz»

XIII Ga 328/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, cedent, poprzedni wierzyciel, umowa, dotychczasowy wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, księgi rachunkowe, przelew wierzytelności, nota odsetkowa, usługa telekomunikacyjna, przelew, pozwany, pierwotny wierzyciel, przelana wierzytelność, cesjonariusz, cedent, poprzedni wierzyciel, należność, przeniesienie wierzytelności, faktura, umowa, cesja wierzytelności, umowa cesji, dotychczasowy wierzyciel
Zobacz»

VIII C 1007/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, umowa, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, glosa do uchwały, umowa, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, oznaczenie wierzytelności, wyrok zaoczny, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, fundusz inwestycyjny, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, umowa o przelew wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, komentarz, kodeks cywilny, nadzieja
Zobacz»

VIII C 2453/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 21 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, umowa, sekurytyzacyjny fundusz, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, glosa do uchwały, umowa, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, twierdzenie faktyczne, umowa przelewu, kodeks, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, dokonanie cesji, wyrok zaoczny
Zobacz»

VIII C 1943/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 kwietnia 2018

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, przelew, umowa, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, przelew, glosa do uchwały, umowa, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, cesja wierzytelności przyszła, komentarz, oznaczenie wierzytelności, artykuł, twierdzenie faktyczne, kapitał pożyczki, umowa przelewu, fundusz inwestycyjny, kodeks, pożyczkodawca, przedmiotowe powództwo, dokonanie cesji, wyrok zaoczny
Zobacz»

X GC 511/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 22 maja 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesjonariusz, cedent, przelew, dotychczasowy wierzyciel, twierdzenie i dowód, dalsze pismo przygotowawcze, umowa, cesja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, cesjonariusz, umowa pożyczki, cedent, bankowy tytuł egzekucyjny, przelew, dotychczasowy wierzyciel, klauzula wykonalności, twierdzenie i dowód, nabywca wierzytelności, pożyczka pieniężna, przerwanie biegu, dalsze pismo przygotowawcze, umowa, sprzeciw, przelew wierzytelności, bieg terminu przedawnienia, cesja, pozwany
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wyciąg, pierwotny wierzyciel, wyrok zaoczny, umowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz, czterokrotność stopy, cesja, nabycie wierzytelności, przelew
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wyciąg, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, czterokrotność stopy, cesja, nabycie wierzytelności, przelew
Zobacz»

I C 158/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 8 września 2017

Data publikacji: 9 października 2017

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wyrok zaoczny, dotychczasowy wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik
Zobacz»

I C 292/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 września 2017

Data publikacji: 27 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wyrok zaoczny, dotychczasowy wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik
Zobacz»

I C 608/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wyrok zaoczny, dotychczasowy wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu, dotychczasowy wierzyciel, umowa przelewu wierzytelności, podstawowy wynik
Zobacz»

I C 1/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 22 marca 2017

Data publikacji: 25 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 22/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 814/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 8/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 10/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 24 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»

I C 16/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Biskupcu

Data orzeczenia: 24 marca 2017

Data publikacji: 25 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, wyciąg, sekurytyzacyjny fundusz, umowa, wierzyciel, wyrok zaoczny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, cesja, cesjonariusz, przelew, cedent, umowa cesji, wyciąg, przelew wierzytelności, zbywca, imieniu funduszy, cesja wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, wyciąg z księgi rachunkowej, wierzyciel, wierzyciel pierwotny, wyrok zaoczny, księga rachunkowa funduszu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Emilia Czubak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Brodnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Raszkowski
Data wytworzenia informacji: