Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
234

I C 10/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 578,85 zł (pięćset siedemdz
Czytaj więcej»

I C 72/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-10-13

Data publikacji: 2016-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 72/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska Protokolant: sekr. sądowy Emilia Czubak po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko S. Ż. o zapłatę 1/ oddala powództwo, 2/ ustala, że koszty procesu ponosi strona powodowa. Sędzia / M. P. /
Czytaj więcej»

I C 188/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2018-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 188/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Dembek po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko Z. W. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. /
Czytaj więcej»

I C 208/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 208/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: sekr. sądowy Emilia Czubak po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) FINANSE S.A z siedzibą w P. przeciwko M. R. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej M. R. na rzecz powoda (...) FINANSE S.A z siedzibą w P. kwotę 626,29 zł (sześćset dwadzieścia sześć złotych 29/100
Czytaj więcej»

I C 171/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 171/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) SA z siedzibą w W. o zapłatę 1/ oddala powództwo , 2/ zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217,00 zł ( jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych 00/100) t
Czytaj więcej»

I C 1560/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia roszczenia, w przypadku niesprostowania temu obowiązkowi, powództwo należy oddalić. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jest dokumentem prywatnym i nie korzysta z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych
Sygn. akt: I C 1560/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko E. Ł. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / Jan Raszkowski/ Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 1654/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: niepoświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie nie mają żadnej mocy dowodowej. Na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia dochodzonego roszczenia, nie sprostanie temu obowiązkowi skutkuje oddaleniem powództwa.
Sygn. akt: I C 1654/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.C. A. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko D. O. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 1654/18 UZASADNIENIE Powód (...) S.C. A. w Luksemburgu w dniu
Czytaj więcej»

I C 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: na powodzie spoczywa obowiązek roszczenia, w przypadku niesprostania temu obowiązkowi, powództwo należy oddalić. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jest dokumentem prywatnym i nie korzysta domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych
Sygn. akt: I C 1547/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko D. R. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / Jan Raszkowski/ Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 1633/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: niepoświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie nie mają żadnej mocy dowodowej. Na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia dochodzonego roszczenia, nie sprostanie temu obowiązkowi skutkuje oddaleniem powództwa.
Sygn. akt: I C 1633/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) sp z o.o. z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 1633/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. dniu 16 października 201
Czytaj więcej»

I C 297/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 297/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko T. T. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej T. T. na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyz
Czytaj więcej»