Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
153

I C 10/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 578,85 zł (pięćset siedemdz
Czytaj więcej»

I C 188/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2018-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 188/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Dembek po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. przeciwko Z. W. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. /
Czytaj więcej»

I C 474/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 474/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. w Brodnicy sprawy z powództwa G. C. wspólnika P.U.H. (...) s.c. z siedzibą w T. , A. Z. wspólnika P.U.H. (...) s. c. z siedzibą w T. , A. G. wspólniczki P.U.H. (...) s.c. z siedzibą w T. przeciwko M. W. o zapłatę 1/ zasądza od
Czytaj więcej»

I C 640/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-07-13

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 640/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / Jan Raszkowski/ Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 726/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 726/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Dembek po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / SSR Jan Raszkowski/ Sygn. akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powód H
Czytaj więcej»

I C 820/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-07-30

Data publikacji: 2019-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Następnie stwierdzenie czy stan ten odbiega od tego jaki jest ujawniony w treści księgi wieczystej. Na etapie końcowym Sąd przeprowadza ocenę, czy w przypadku zaistnienia rozbieżności, w tym zakresie (...)
Sygn. akt I C 820/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe Protokolant: Edyta Dulka po rozpoznaniu w dniu 18 lipca 2019 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa E. L. , M. Z. W. Z. , J. G. , i S. G. przeciwko M. J. , K. J. o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym I oddala powództwo o uzgo
Czytaj więcej»

I C 832/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla roszczeń o opłatę za studia przewidziany jest 3 letni termin przedawnienia.
Sygn. akt: I C 832/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko B. B. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 832/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. w dniu 27 lipca 2012 roku
Czytaj więcej»

I C 740/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: dla skuteczności umowy cesji nie jest niezbędne poinformowanie o niej dłużnika
Sygn. akt: I C 740/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko L. K. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej L. K. na rzecz (...) Funduszu Inwestyc
Czytaj więcej»

I C 853/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: strony mogą swobodnie kształtować treść czynności prawnej, jak długo treść i cel czynności nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli jedna ze stron należycie wypełnia swe zobowiązanie, to drug strona również powinna.
Sygn. akt I C 853/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2018roku Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. W. przeciwko C. N. o zapłatę postanawia oddalić wniosek C. N. o zwolnienie od opłaty od apelacji. /SSR Magdalena Pniewska/ UZASADNIENIE We wniosku z dnia 23 lipca 2018 roku pozwana C. N. wniosła o zwolnienie od opłaty od apelacji w
Czytaj więcej»

II K 61/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-04-20

Data publikacji: 2019-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Resocjalizacyjne cele kary ograniczenia wolności jest istotniejsza niż represja kary pozbawienia wolności.
Sygn. akt II K 61/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Brodnicy II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Redmerska-Górna Protokolant: stażysta Natalia Rudnik w obecności Prokuratora / po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 roku sprawy J. O. s. H. i Z. z domu Z. ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w okresie od 10 marca 2016 r. do 21 listopada 2017 r. w miejscowości S. , woj. (...) , uchylał się od płacenia renty alimentacyjnej
Czytaj więcej»