Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
161

I C 474/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 474/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. w Brodnicy sprawy z powództwa G. C. wspólnika P.U.H. (...) s.c. z siedzibą w T. , A. Z. wspólnika P.U.H. (...) s. c. z siedzibą w T. , A. G. wspólniczki P.U.H. (...) s.c. z siedzibą w T. przeciwko M. W. o zapłatę 1/ zasądza od
Czytaj więcej»

I C 491/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 491/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko P. K. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego P. K. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 7.753,26 zł (siedem tysięcy siedems
Czytaj więcej»

I C 726/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 726/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Dembek po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / SSR Jan Raszkowski/ Sygn. akt I C 726/16 UZASADNIENIE Powód H
Czytaj więcej»

I C 740/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: dla skuteczności umowy cesji nie jest niezbędne poinformowanie o niej dłużnika
Sygn. akt: I C 740/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko L. K. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej L. K. na rzecz (...) Funduszu Inwestyc
Czytaj więcej»

I C 832/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: dla roszczeń o opłatę za studia przewidziany jest 3 letni termin przedawnienia.
Sygn. akt: I C 832/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko B. B. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 832/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. w dniu 27 lipca 2012 roku
Czytaj więcej»

I C 853/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: strony mogą swobodnie kształtować treść czynności prawnej, jak długo treść i cel czynności nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Jeżeli jedna ze stron należycie wypełnia swe zobowiązanie, to drug strona również powinna.
Sygn. akt I C 853/16 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2018roku Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 roku w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. W. przeciwko C. N. o zapłatę postanawia oddalić wniosek C. N. o zwolnienie od opłaty od apelacji. /SSR Magdalena Pniewska/ UZASADNIENIE We wniosku z dnia 23 lipca 2018 roku pozwana C. N. wniosła o zwolnienie od opłaty od apelacji w
Czytaj więcej»

I C 926/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 926/16 W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego A. K. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 3.466,07 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 07/100) z ustawowymi o
Czytaj więcej»

I C 987/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 987/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: stażysta Monika Kostyra po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko E. D. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 987/15 UZASA
Czytaj więcej»

I C 1006/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-11-18

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1006/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) FINANSE Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w P. przeciwko M. T. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia J. R. Sygn. akt I C 1006/16 UZASADNIENIE Powód (...) FINANSE Spółka Akcyjna z sied
Czytaj więcej»

I C 1148/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-03-15

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1148/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Puczyńska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2018 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Państwowych S.A. z siedzibą w W. przeciwko Z. I. (1) , D. I. (1) o zapłatę 1/ zasądza solidarnie od pozwanych Z. I. (1) , D. I. (1) na rzecz powoda (...) Państwowych S.A. z siedzib
Czytaj więcej»