Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
210

I C 1511/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-03-28

Data publikacji: 2018-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1511/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Emilia Czubak po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w I. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji 1/ zwalnia spod egzekucji prowadzonej z wnio
Czytaj więcej»

I C 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: na powodzie spoczywa obowiązek roszczenia, w przypadku niesprostania temu obowiązkowi, powództwo należy oddalić. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jest dokumentem prywatnym i nie korzysta domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych
Sygn. akt: I C 1547/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko D. R. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / Jan Raszkowski/ Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 1560/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-28

Data publikacji: 2019-07-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia roszczenia, w przypadku niesprostowania temu obowiązkowi, powództwo należy oddalić. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego jest dokumentem prywatnym i nie korzysta z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych
Sygn. akt: I C 1560/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko E. Ł. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / Jan Raszkowski/ Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 1633/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: niepoświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie nie mają żadnej mocy dowodowej. Na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia dochodzonego roszczenia, nie sprostanie temu obowiązkowi skutkuje oddaleniem powództwa.
Sygn. akt: I C 1633/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) sp z o.o. z siedzibą w W. przeciwko M. P. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 1633/18 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. dniu 16 października 201
Czytaj więcej»

I C 1654/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-03-29

Data publikacji: 2019-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: niepoświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie nie mają żadnej mocy dowodowej. Na powodzie spoczywa obowiązek udowodnienia dochodzonego roszczenia, nie sprostanie temu obowiązkowi skutkuje oddaleniem powództwa.
Sygn. akt: I C 1654/18 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.C. A. z siedzibą w Luksemburgu przeciwko D. O. (1) o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / Sygn. akt I C 1654/18 UZASADNIENIE Powód (...) S.C. A. w Luksemburgu w dniu
Czytaj więcej»

I Ns 127/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-06-23

Data publikacji: 2020-08-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: Fakt, że na spornej działce nie wykonywano już szczególnych prac gospodarskich nie świadczy o tym ,że wnioskodawczyni nie traktowała tej części działki jako swoją własność. Z resztą pełnoprawni właściciele nierzadko z różnych przyczyn przestają dbać o swoją własność. Wnioskodawczyni wskazała, że czuje po prosty sentymentalną więź ze sporną (...)
Sygn. akt I Ns 127/19 POSTANOWIENIE Dnia 23 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe Protokolant: stażysta Agnieszka Majer po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z wniosku A. G. (1) z udziałem Gminy B. o stwierdzenie zasiedzenia 1 stwierdza, że A. G. (1) , córka W. i I. , nabyła przez zasiedzenie z dniem 2 października 2005 r. prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie e
Czytaj więcej»

I Ns 424/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-07-26

Data publikacji: 2018-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I Ns 424/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariola Murawska po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) S.A. w G. z udziałem W. R. , M. R. , Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...) o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu – w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu posta
Czytaj więcej»

I Ns 532/16

postanowienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2018-10-10

Data publikacji: 2019-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nieważny jest testament własnoręczny sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli. Odwołanie testamentu może nastąpić przez sporządzenie nowego, w takim wypadku - w przypadku niewskazania w jakim zakresie odwołuje się testament - odwołaniu ulegają postanowienie testamentu, których nie można (...)
Sygn. akt: I Ns 532/16 POSTANOWIENIE Dnia 10 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Monika Wiśniewska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z wniosku L. N. z udziałem M. K. , M. D. , D. F. , A. K. , E. S. i A. J. o stwierdzenie nabycia praw do spadku po I. N. 1/ stwierdza, że spadek po I. N. , c. K. i J. zmarłej w dniu 7 stycznia 2014 ro
Czytaj więcej»

I Ns 635/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-03-05

Data publikacji: 2020-06-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: nalezy udowodnić poniesione nakłady na rzecz wspólną, nakłady te podlegają następnie rozliczeniu między stronami.
Sygn. akt: I Ns 635/16 POSTANOWIENIE Dnia 5 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Pniewska Protokolant: sekretarz Anna Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z wniosku E. F. z udziałem W. F. o podział majątku wspólnego postanawia: I/ ustalić, że przedmiotem podziału majątku wspólnego wnioskodawczyni E. F. i uczestnika postępowania W. F. są następujące składniki majątkowe: 1/ sp
Czytaj więcej»

I Ns 845/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-09-26

Data publikacji: 2020-09-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: jeżeli poprzednik wnioskodawcy pozostawił w złej wierze, to również i wnioskodawca pozostaje w złej wierze.
Sygn. akt: I Ns 845/15 POSTANOWIENIE Dnia 26 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Pniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z wniosku L. S. i A. S. z udziałem Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa B. oraz Krajowego Ośrodka (...) Oddział Terenowy w B. o zasiedzenie postanawia: 1. odd
Czytaj więcej»