Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
242

I C 304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 304/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko E. M. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia J. R. Sygn. akt I C 304/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. w dniu 07 listopada 2016 roku wniósł do Sądu R
Czytaj więcej»

I C 297/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2015-07-23

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 297/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2015 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko T. T. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej T. T. na rzecz powoda Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyz
Czytaj więcej»

I C 324/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-02-06

Data publikacji: 2020-04-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Współwłaściciele rzeczy ponoszą bowiem wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości udziałów. Współwłaścicielowi, który poniósł większy wydatek przysługuje roszczenie o zwrot wydatków przekraczających wielkość jego udziału. Sąd nie znalazł podstawy, aby w świetle okoliczności sprawy z niezbędny i konieczny element (...)
Sygn. akt I C 324/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe Protokolant: Agnieszka Majer po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa D. J. przeciwko K. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.992,24 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 24/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 474/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2015-07-30

Data publikacji: 2016-10-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 474/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2015 r. w Brodnicy sprawy z powództwa G. C. wspólnika P.U.H. (...) s.c. z siedzibą w T. , A. Z. wspólnika P.U.H. (...) s. c. z siedzibą w T. , A. G. wspólniczki P.U.H. (...) s.c. z siedzibą w T. przeciwko M. W. o zapłatę 1/ zasądza od
Czytaj więcej»

I C 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 347/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st.sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Casus (...) Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. J. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / I C 347/16 UZASADNIENIE Powód (...) Finans
Czytaj więcej»

I C 1278/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-08-24

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: niewiążące dla strony są zapisy umowy pożyczki łączącej strony, które sąd uzna za niedozwolone klauzule umowne.
Sygn. akt: I C 1278/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Pniewska Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Majer po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2020 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko J. R. o zapłatę 1 oddala powództwo w części dotyczącej żądania zapłaty kwoty 3.962,36 zł (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100 groszy) ora
Czytaj więcej»

I C 1329/19

wyrok, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-03-06

Data publikacji: 2020-06-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów nie stanowią dowodów.
Sygn. akt: I C 1329/19 upr. PROTOKÓŁ Na rozprawie w dniu 6 marca 2020 roku pozwany nie stawił się pomimo należytego zawiadomienia go o terminie rozprawy, nie złożył żadnych wyjaśnień - ani też nie żądał przeprowadzenia rozprawy w jego nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący: Protokolant: WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Jan Raszkowski Protokol
Czytaj więcej»

I C 1270/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2019-10-10

Data publikacji: 2019-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Sąd dokonując oceny zasadności roszczenia powódki był zobowiązany, na potrzeby niniejszego postępowania, zbadać czy regulacje zawarte w wyżej wskazanym regulaminie są zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że wewnętrzne ( spółdzielcze) normy prawne muszą pozostawać w zgodzie z przepisami ustawowymi. (...)
Sygn. akt I C 1270/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe Protokolant: st. sek. sąd. Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w B. przeciwko E. Ł. i T. Ł. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego E. Ł. kwotę 1.817 zł (jeden tysiąc osiemset siedemna
Czytaj więcej»

I C 1332/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-05-11

Data publikacji: 2017-09-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1332/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa P. J. przeciwko easy (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego easy (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyj
Czytaj więcej»

I C 1400/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-09-28

Data publikacji: 2021-03-22

trafność 100%

Teza orzeczenia: w przypadku szkód wynikających z umów o ubezpieczenie osobowe, do wyliczenia wysokości odszkodowania mają zastosowanie przepisy wewnętrzne ubezpieczyciela tj. OWU z załącznikami i treść umowy.
Sygn. akt: I C 1400/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Pniewska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Kamila Kosiorek po rozpoznaniu w dniu 28 września 2020 r. w Brodnicy sprawy z powództwa R. W. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanego (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda R. W. k
Czytaj więcej»