Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
302

I C 136/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2022-11-09

Data publikacji: 2023-07-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd z uwagi na posiłkowy charakter dowodu z przesłuchania stron ( art. 299kpc) również go pominął. Niezależnie od wyników tego przesłuchania Sąd i tak nie dysponowałby wiarygodnym materiałem dowodowym potwierdzającym twierdzenia powoda. Strony były również zainteresowane wyłącznie przedstawieniem okoliczności dla siebie korzystnych.
Sygn. akt I C 136/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dawid Sztuwe Protokolant: st.sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2022 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa Z. M. przeciwko A. A. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów proces
Czytaj więcej»

I C 260/21

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2022-03-30

Data publikacji: 2022-08-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Okoliczności dotyczące przebiegu postępowania likwidacyjnego oraz wypłaty odszkodowania były niesporne. Kwestią sporna pozostawało natomiast ustalenie przebiegu kolizji, w tym który kierowca ponosi odpowiedzialność za zderzenie pojazdów. W powyższej materii Sąd oparł się na biegłego sądowego w zakresie techniki i mechaniki motoryzacyjnej oraz (...)
Sygn. akt I C 260/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dawid Sztuwe po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. w Brodnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko K. G. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.817,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 208/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 208/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: sekr. sądowy Emilia Czubak po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) FINANSE S.A z siedzibą w P. przeciwko M. R. o zapłatę 1/ zasądza od pozwanej M. R. na rzecz powoda (...) FINANSE S.A z siedzibą w P. kwotę 626,29 zł (sześćset dwadzieścia sześć złotych 29/100
Czytaj więcej»

I C 324/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2020-02-06

Data publikacji: 2020-04-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: Współwłaściciele rzeczy ponoszą bowiem wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do wielkości udziałów. Współwłaścicielowi, który poniósł większy wydatek przysługuje roszczenie o zwrot wydatków przekraczających wielkość jego udziału. Sąd nie znalazł podstawy, aby w świetle okoliczności sprawy z niezbędny i konieczny element (...)
Sygn. akt I C 324/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Asesor sądowy Dawid Sztuwe Protokolant: Agnieszka Majer po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa D. J. przeciwko K. P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.992,24 zł (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 24/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Pniewska Protokolant: Karolina Wesołowska po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko J. C. o zapłatę 1/zasądza od pozwanego J. C. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.518,48 zł (jeden tysiąc pięćset osiemnaście złotych 48/100) z ust
Czytaj więcej»

I C 374/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2023-02-21

Data publikacji: 2023-06-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: Poszkodowanemu nie został zaproponowany najem pojazdu zastępczego na czas naprawy przez ubezpieczycieli, a jednocześnie bezsporne było, iż na czas naprawy poszkodowany miał prawo skorzystać z pojazdu zastępczego. Sąd wyszedł z założenia, że opinia biegłego niewątpliwie podlega, tak jak inne dowody, ocenie według kryteriów określonych w art. (...)
Sygn. akt I C 374/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dawid Sztuwe Protokolant: st. sek. sąd. Magdalena Wardowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2023 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. 1 zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.086,08 zł (dwa tys
Czytaj więcej»

I C 304/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2018-07-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 304/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Brodnicy sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko E. M. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia J. R. Sygn. akt I C 304/17 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o.o. w W. w dniu 07 listopada 2016 roku wniósł do Sądu R
Czytaj więcej»

I C 422/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2022-06-01

Data publikacji: 2022-08-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd uznał, że dochodzenie przez powódkę roszczenia o zwrot równowartości kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji w tym konkretnym wypadku stanowi nadużycie prawa podmiotowego. Pozwany niewątpliwie nie odniósł wzbogacenia ze sprzedaży, albowiem przekazał uzyskaną kwotę na nowe mieszkanie. Zamienne jest również to, że gdyby powód nabył (...)
Sygn. akt I C 422/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2022 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy- I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Dawid Sztuwe Protokolant: st.sekr.sąd. Anna Pilawa po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2022 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. B. przeciwko K. A. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 obciąża powódkę kosztami procesu. /Sędzia/ D. S. Sygn. akt I C 422/21 UZASADNIENIE Pozwem z 27 sierpnia 2021 r. Gmina M. B. wystąpiła przeciwk
Czytaj więcej»

I C 421/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2022-05-19

Data publikacji: 2023-01-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: dopuszczalne jest odstąpienie od literalnej wykładni przepisów art. 68 ust. 2 a i 2 b ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy jest to uzasadnione celem tej regulacji. Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest żądanie zwrotu przyznanej bonifikaty, w przypadku gdy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania zostały w całości przeznaczone (...)
Sygn. akt: I C 421/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Magdalena Pniewska Protokolant: sekretarz Anna Leszczyńska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2022 r. w Brodnicy na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. B. przeciwko I. A. (1) o zapłatę 1/ oddala powództwo, 2/ ustala, że koszty procesu ponosi strona powodowa. Sędzia Magdalena Pniewska Sygn. akt I C 421/21 UZASADNIENIE Powódka G
Czytaj więcej»

I C 347/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Data orzeczenia: 2016-07-15

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 347/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jan Raszkowski Protokolant: st.sekr. sądowy Anna Maciejewska po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2016 r. w Brodnicy sprawy z powództwa Casus (...) Niestandaryzowanego S. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K. przeciwko A. J. o zapłatę oddala powództwo. Sędzia / J. R. / I C 347/16 UZASADNIENIE Powód (...) Finans
Czytaj więcej»