Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 424/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brodnicy z 2016-07-26

Sygn. akt: I Ns 424/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Mariola Murawska

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. w Brodnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) S.A. w G.

z udziałem W. R., M. R., Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę (...)

o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu – w przedmiocie przyznania wynagrodzenia biegłemu

postanawia:

przyznać biegłemu z dziedziny geodezji mgr inż. S. P. (1) wynagrodzenie w kwocie 1.081,60 zł (tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 60/100) brutto za wykonaną opinię z dnia 12 lipca 2016r. dotyczącą sporządzenia mapy poinwentaryzacyjnej urządzeń przesyłowych znajdujących się na działkach (...) położonych w K., gmina B. (rachunek nr (...) z dnia 12 lipca 2016 roku).

Sędzia

M. M.

UZASADNIENIE

Biegły sądowy mgr inż. S. P. (1) wykonał zgodnie z postanowieniem tut. Sądu z dnia 16 grudnia 2015 roku opinię z dnia 12 lipca 2016 roku dotyczącą sporządzenia mapy poinwentaryzacyjnej urządzeń przesyłowych znajdujących się na działkach (...) w K., gmina B., określenia długości linii, szerokości pasa, powierzchni pasa oraz na okoliczność, kiedy ta linia została zainwentaryzowana, ewentualne dołączenie map historycznych z przebiegiem linii oraz czy przebieg linii uległ zmianie od chwili posadowienia do chwili obecnej.

Przyznane wynagrodzenie w postanowieniu Sądu odpowiada przepisom § 7 ust. 3 i § 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013r. (Dz.U.2013.518) w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym, jak również uwzględnia kwalifikacje biegłego i nakład pracy oraz poświęcony czas.

Z uwagi na powyższe na zasadzie § 7 ust. 3 i § 8 rozporządzenia wyżej wymienionego oraz art. 89, 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. koszty sądowe w sprawach cywilnych (Dz.U.2010.90.594 j.t.) i art. 288 kpc Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Sędzia

M. M.

Z/.

1.  Odpis postanowienia doręczyć:

- pełnomocnikowi wnioskodawcy r.pr. W. W. (1),

- pełnomocnikowi uczestników W. R. i M. R. r.pr. Ł. P.,

- uczestnikowi – Skarbowi Państwa – Staroście (...),

- biegłemu S. P..

2. Za 7 dni.

3. Zobowiązać pełnomocnika wnioskodawcy r.pr. W. W. do wpłacenia w terminie 3 dni zaliczki na koszty biegłego geodety w kwocie 1.081,60 zł pod rygorem egzekucji komorniczej.

B., dnia 26 lipca 2016 roku

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Emilia Czubak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brodnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Murawska
Data wytworzenia informacji: